Organi upravljanja i organizaciona šema

Rad Poslovnog udruženja kreiraju, vode i nadziru:

SKUPŠTINA – čine je delegati svih članica;

 • Ljubomir Lazarević – “ACROSS COMPANY” , predsednik Skupštine.

UPRAVNI ODBOR – devet članova na mandatni period od 2 godine:

 • Slavoljub Jevtić, predsednik – “MULTIMODAL”,
 • Goran Ðorđević – “ECL”,
 • Saša Radosavljević – „KUEHNE NAGEL“,
 • Tomislav Milošević – „SIMEX“,
 • Vukan Vujačić – „PRO TEAM“,
 • Vladimir Lekić – “DRAGON MARITIME SEE”,
 • Nemanja Živanović – “TRANSAGENT”,
 • Predrag Stojanović – “PANŠPED”,
 • Ljubiša Karalić – “CALIFORNIA ŠPED”,

NADZORNI ODBOR – tri izabrana člana:

 • Dušan Adžić – “DAŠPED” , predsednika NO,
 • Dragan Stioljković – “ EXPERT ŠPED” , član NO,
 • Petar Čović – “IVA ŠPED”, član NO,

PREDSEDNIK ASOCIJACIJE:

 • Slavoljub Jevtić

IZVRŠNI ODBOR:

 • Goran Đorđević, predsednik,
 • Saša Radosavljević,
 • Vukan Vujačić

U okviru Poslovnog udruženja formirane su i deluju KOMISIJE:

 1. Komisija za železnički transport
  1. Ljiljana Belić – Panšped, ljiljana.belic@pansped.rs
  2. Nemanja Živanović – Transagent, nemanja.zivanovic@transagent.rs
  3. Tanja Popović – EurologSystem, tanja.popovic@eurologsystem.rs
  4. Miloš Mlađen – Standard logistics, milos.mladjen@standard-logistic.com
 2. Komisija za rečni, pomorski i kontenerski transport
  1. Zoran Cvetković – Kuehne Nagel zoran.cvetkovic@kuehne-nagel.com
  2. Srđan Isaković – Transagent, srdjan.isakovic@transagent.rs
  3. Marija Pavlović – Hub Dunav, export1@hubdunav.rs
  4. Jelena Martinović – Dragon Maritime SEE, jmartinovic@dragonmaritme.net
  5. Predrag Stefanov – MSC Srbija, predrag.stefanov@msc.com
 3. Komisija za carinska pitanja
  1. Snežana Nedeljković – Pro Team, nedeljkovic@tproteam.com
  2. Dušan Nikolić – California šped, dusan@californiasped.com
  3. Vladimir Janković – Interšped B, vladimir.jankovic@intersped-b.rs
  4. Ivan Nikolić – DTS, ivan.nikolic@dts.rs
 4. Komisija za drumski transport i logistiku
  1. Petar Stefanović – Milšped, petar.stefanovic@milsped.com
  2. Lidija Džinović – Kuehne Nagel lidija.dzinovic@kuehne-nagel.com
  3. Marko Vranešević – Nelt, vranesevic.m@nelt.com
  4. Nikola Vasiljević – Gebruder Weiss, nikola.vasiljevic@gw-world.com
 5. Komisija za avio transport
  1. Damir Defrančeski – Cargo agent Navigator, damir@cargo-agent.com
  2. Emir Haznadarević – Interšped B, emir.haznadarevic@intersped-b.com
  3. Ljubomir Lazarević – Accros Company, accros@sbb.rs
 6. Komisija za specijalne transporte
  1. Nenad Macura – Centrotrans, macura@eunet.rs