Novi raspisi UC - 13.02.2024.

logo small

Objavljen je NOVI RASPIS

U rubrici RASPISI objavljeni su novi RASPISI:

Sprovođenje kompjuterizovanog tranzitnog postupka,

Prilozi uz akt Sprovođenje kompjuterizovanog tranzitnog postupka,

– Sprovođenje tranzitnog postupka pri prevozu robe u železničkom saobraćaju i

– Prilozi u akt Sprovođenje tranzitnog postupka pri prevozu robe u železničkom saobraćaju

koji možete videti u rubrici RASPISI.

Novi raspisi UC - 29.01.2024.

logo small

Objavljen je NOVI RASPIS

U rubrici RASPISI objavljeni su novi RASPISI:

– Sprovođenje tranzitnog postupka pri prevozu robe u železničkom saobraćaju,

Prilozi uz akt Sprovodjenje tranzitnog postupka pri prevozu robe u zeleznickom saobracaju,

Sprovodjenje kompjuterizovanog tranzitnog postupka i

Prilozi uz akt Sprovodjenje kompjuterizovanog tranzitnog postupka

koji možete videti u rubrici RASPISI.

Novi raspisi UC - 28.01.2024.

logo small

Objavljen je NOVI RASPIS

U rubrici RASPISI objavljeni su novi RASPISI:

– Polaganje obezbedjenja u tranzitnom postupku,

Primena Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku od 28.01.2024. godine i

Prilozi uz akt Polaganje obezbeđenja u tranzitnom postupku

koji možete videti u rubrici RASPISI.

Objavljeni su novi raspisi UC

logo small

Objavljen je NOVI RASPIS

U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

Početak primene NCTS faze 5

koji možete videti u rubrici RASPISI.

Objavljeni su novi raspisi UC

logo small

Objavljen je NOVI RASPIS

U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

Primena Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima od 1. januara 2024. godine i

Uvoz vina iz Evropske unije po preferencijalnoj stopi

koji možete videti u rubrici RASPISI.

POSTANITE ČLAN NACIONALNE ASOCIJACIJE ŠPEDITERSKIH DRUŠTAVA I AGENATA P.U.

Novi raspis uprave carina 13.02.2024
Novi raspis uprave carina 13.02.2024
Objavljeni su novi RASPISI u vezi sa: (više…)
Detaljnije
Novi raspis uprave carina 29.01.2024
Novi raspis uprave carina 29.01.2024
Objavljeni su novi RASPISI u vezi sa: (više…)
Detaljnije
Novi raspis uprave carina 28.01.2024
Novi raspis uprave carina 28.01.2024
Objavljeni su novi RASPISI u vezi sa: (više…)
Detaljnije
Zapisnik UO - sednica 112
Zapisnik UO - sednica 112
Z A P I S N I K Sa 112. sednice Upravnog odbora Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata P.U.“ Transport i logistika”, Beograd, održane u formi elektronske sednice,...
Detaljnije
Zapisnik UO - sednica 111
Zapisnik UO - sednica 111
Z A P I S N I K Sa 111. sednice Upravnog odbora Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata P.U.“ Transport i logistika”, Beograd, održane u formi elektronske sednice,...
Detaljnije
Zapisnik UO - sednica 110
Zapisnik UO - sednica 110
Z A P I S N I K Sa110. sednice Upravnog odbora Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata P.U.“ Transport i logistika”, Beograd, održane u formi elektronske sednice,...
Detaljnije