Poslednji raspisi

Raspis 42

U rubrici RASPISI objavljeno je Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku.

Opširnije

Raspis 41

U rubrici RASPISI objavljena je Izuzeci od obaveze carinjenja robe široke potrošnje u određenim carinarnicama .

Opširnije

Raspis 40

U rubrici RASPISI objavljen je raspis o Pravilnik o odredjivanju carinskih organa za carinjenje odredjenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka.

Opširnije

Poslednji zapisnik

  • Zapisnik UO - sednica 108

    ZAPISNIK: Sa 109. sednice Upravnog odbora Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata P.U.“ Transport i logistika”, Beograd, održane dana 19.11.2020. godine u Beogradu, sa početkom u 14,00 časova.

    Opširnije

Transport i Logistika, Copyright © 2016