• Početna
  • Posebne uzanse u poslovanju špediterskih društava u Republici Srbiji

Poslednji raspisi

Raspis 047

Objavljen novi RASPIS uprave carina: Prilaganje starih obrazaca Deklaracije o carinskoj vrednosti

Opširnije

Raspis, tabela akciznih šifara i spisak EX pozicija

Objavljen je novi raspis Naplata naknade za unapređenje energetske efikasnosti, kao i Tabela akciznih šifara i Spisak EX pozicija

Opširnije

Raspisi 040, 041 i 042

Objavljeni su novi RASPISI u vezi sa Pečatima carinskih administracija Danske i Portugala za overu sertifikata o poreklu, Popunjavanjem JCI u slučajevima kada su u fakturi iskazani popusti i Šifre u vezi sa carinskom vrednošću propisane Pravilnikom o popunjavanju carinskih isprava

Opširnije

Poslednji zapisnik

  • Zapisnik UO - sednica 97

    ZAPISNIK: Sa 97.sednice Upravnog odbora Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata P.U. “ Transport i logistika”, Beograd, održane dana 07.02.2019. godine u Beogradu, Belička 13, sa početkom u 15,30 časova.

    Opširnije

Transport i Logistika, Copyright © 2016