PART II

International Organizations (or Bodies internationally known)
Abbreviations and denominations as currently used in commerce and transportation world-wide.

Nastavi sa čitanjem

Poslednji raspisi

Raspisi 017 i 018 - 11.06.2019.

Objavljena najnovija UREDBA I uputstvo o PRIMENI propisa

Opširnije

Raspisi 014,015,016 i Pravilnik

Objavljena TRI nova RASPISA UC I Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno veterinarsko rešenje za uvoz-tranzit

Opširnije

Raspisi 019, 020, 021 i 012 - 17.06.2019.

Objavljena ČETIRI NOVA RASPISA/UPUTSTVA.

Opširnije

Poslednji zapisnik

  • Zapisnik UO - sednica 97

    ZAPISNIK: Sa 97.sednice Upravnog odbora Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata P.U. “ Transport i logistika”, Beograd, održane dana 07.02.2019. godine u Beogradu, Belička 13, sa početkom u 15,30 časova.

    Opširnije

Transport i Logistika, Copyright © 2016