Poslednje vesti

 • logo small

  Objavljen su NOVI RASPISI (8,97)

  U rubrici RASPISI objavljeni su novi RASPISI:

  - Uvoz tečnosti za punjenje elektronskih cigareta, i

  Sporazum o saradnji u vetrinarskoj, fitosanitarnoj i oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje na Zapadnom Balkanu-dopuna.

  koje možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  Objavljen su NOVI RASPISI (1-7)

  U rubrici RASPISI objavljeni su novi RASPISI:

  Primena Pravilnika o popunjavanju JCI od 05.01.2022. godine,

  Primena prelaznih pravila o poreklu u trgovini sa zemljama EFTA od 01.01.2022. godine,

  Primena sezonskih stopa carine od 01.01.2022. godine,

  Primena posebnih dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda od 01.01.2022. godine,

  Primena Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini,

  Primena Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu,

  Primena Sporazuma o saradnji u veterinarskoj fitosanitarnoj i oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje na Zapadnom Balkanu.

  koje možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (58)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  Primena Pravilnika o popunjavanju carinskih deklaracija od 05.01.2022. godine

  koje možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (56 i 57)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  Obaveštenje o prvoj raspodeli tarifnih kvota u 2022. godini,

  Utvrdjivanje carinske vrednosti motornih vozila korišćenjem web aplikacije kataloga AMSS

  koje možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (54 i 55)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  Dinarski iznosi akciza od 01.01.2022. godine,

  Obaveza upisivanja po dataka o serijskom broju kontrolnih akciznih markica u JCI i Obrazac PU

  koje možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (53)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - Stavljanje carinskog obeležja (plombe) na vozila u zajedničkom tranzitu

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  Nacionalna asocijacija Vas poziva

  da prisustvujete na 3 webinara:

  - Carinska tarifa za 2022. godinu,

  - Primena alternativnih prelaznih pravila o poreklu robe u sporazumima o slobodnoj trgovini i

  - Najnovije izmene i dopune Carinskog zakona, Najnovije izmene i dopune Uredbe o carinskim postupcima i formalnostima i Aktivnosti u vezi sa olakšanjem trgovine u okviru CEFTA regiona.

  Uslove za prijavu možete pogledati OVDE.

Poslednji raspisi

Raspis 8 i 9

U rubrici RASPISI objavljeno je Uvoz tečnosti za punjenje elektronskih cigareta i Sporazum o saradnji u vetrinarskoj, fitosanitarnoj i oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje na Zapadnom Balkanu-dopuna.

Opširnije

Raspis 1-7

U rubrici RASPISI objavljena je Primena Pravilnika o popunjavanju JCI od 05.01.2022. godine, Primena prelaznih pravila o poreklu u trgovini sa zemljama EFTA od 01.01.2022. godine, Primena sezonskih stopa carine od 01.01.2022. godine, Primena posebnih dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda od 01.01.2022. godine, Primena Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini, Primena Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu i Primena Sporazuma o saradnji u veterinarskoj fitosanitarnoj i oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje na Zapadnom Balkanu.

Opširnije

Raspis 58

U rubrici RASPISI objavljen je raspis o Primena Pravilnika o popunjavanju carinskih deklaracija od 05.01.2022. godine.

Opširnije

Poslednji zapisnik

 • Zapisnik UO - sednica 108

  ZAPISNIK: Sa 109. sednice Upravnog odbora Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata P.U.“ Transport i logistika”, Beograd, održane dana 19.11.2020. godine u Beogradu, sa početkom u 14,00 časova.

  Opširnije

Transport i Logistika, Copyright © 2016