Poslednje vesti

 • logo small

  XIX REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA NACIONALNE ASOCIJACIJE

  Nacionalna Asocijacija špediterskih društava i agenata P.U. „Transport i Logistika“ (NA) koju čine više od 70 špediterskih društava i agenata i koja deltanošću svojih članica pokriva više od dve trećine spoljnotrgovinskog prometa Republike Srbije u domenu transporta, logistike, carinskog posredovanja, skladištenja i distribucije, u skladu sa svojim programom rada za 2021. godinu održala je svoju XIX redovnu Skupštinu dana 09.06.2021. godine. Skup je održan u konferencijskim salama IN Hotela na Novom Beogradu.

  Zbog još uvek važećih epidemioloških mera, ova Skupština održana je samo uz prisustvo delegata  samo u radnom delu, bez gostiju iz zemlje i inostranstva.

  Prema dnevnom redu osim uobičajenih stručnih tema, razmatrani su i statusna pitanja, programi rada sa posebnim akcentom na delovanje Akademija NA.

  Obzirom da je ovo bila i izborna godina održani su i izbori za sledeće pozicije, na koje su izabrani:

  1. 1.Predsednik Skupštine – Vukan Vujačić, predstavnik kompanije „Pro team“ d.o.o., Beograd
  2. 2.Zamenik preds.Skupštine – Nada Bumbić, „Interuk“ d.o.o., Vršac
  3. 3.Počasni preds.Skupštine – Ljubomir Lazarević, „Acreoss Company“ d.o.o., Beograd
  4. 4.Za članove Upravnog odbora izabrani su sledeći predstavnici kompanija članica:
  • Goran Djordjević - „EC-LOGISTICS“ d.o.o.,Beograd
  • Saša Radosavljević - „KUHNE NAGEL“ d.o.o., Beograd
  • Tomislav Milošević - „SIMEX“ d.o.o., Novi Sad
  • Nemanja Živanović - „TRANSAGENT“ d.o.o., Beograd
  • Ljubiša Karalić - „CALIFORNIA ŠPED“ d.o.o., Beograd
  • Predrag Stojanović - „PANŠPED“ d.o.o., Novi Sad
  • Vladimir Lekić - „DRAGON MARITIME SEE“ d.o.o., Beograd
  • Aleksandar Milin - „EXPRESS CARGO“ d.o.o., Beograd
  1. 5.Izabrani su i članovi šest stručnih komisija.

  Poseban deo Skupštine bio je posvećen radu Akademije NA, odnosno programima obuka koji su relaizovani i koji su u planu relaizacije. Primarna je realizacija obuka za carinske zastupnike, kao i za pojedine module transporta.

  Na skupu su takođe prezentovana i dva izdanja na kojima su radili eksperti zaposleni u članicama NA, a to su „Transportni priručnik“, namenjen zaposlenima u špediterskim društvima, vozarskim, prizvodnim i spoljnotrgovinskim kompanijama, studentima, itd. Ovo je jedinstveni vodič sa prkatičnim primerima za organizaciju svih vrsta transporta, osiguranja, carinskog posredovanja, skladištenja, distribucije robe i dr.

  Drugo izdanje su „Posebne uzanse u poslovanju špediterskih društava u Repbublici Srbiji“, koji su inicirali i uradili stručnjaci zaposleni u kompanijama članicama Nacionalne Asocijacije.

  Obzirom da je tema svečanog dela Skupštine trebala da bude edukacija zaposlenih u špediterskim društvima i agentskim kompanijama, zbog nemogućnosti da svi pozvani predavači iz zemlje i inostranstva prisustvuju ovom skupu, odlučeno je da se svečana sednica održi u posebnom terminu, kada se za to steknu zdravstveni uslovi.

  Galeriju slika pogledajte OVDE.

  RMI 1655

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (25)

  U rubrici RASPISI objavljeni su novi RASPISI:

  - Primena Sporazuma o statusu R S i E U o akcijama koje sprovodi evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Srbiji i

  - Primena Zakona o akcizama od 05.06.2021. godine

  koje možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (25)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - O izmenama i dopunama Pravilnika o načinu podnošenja i popunjavanju deklaracija od 15.05.2021. godine

  koje možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  Objavljeni su NOVI RASPISI (23 i 24)

  U rubrici RASPISI objavljeni su novi RASPISI:

  - Primena Sporazuma o slobodnoj trgovini između Velike Britanije i Republike Srbije,

  - Rokovi za ponovni izvoz i ponovni uvoz robe za strane i domaće ATA karnete

  koje možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (22)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - De minimis - državna pomoć i prateća dokumenta

  koje možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (21)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - Carinski dug - smernice

  koje možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (17)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  Primena Uredbe o načinu i postupku oslobođenja od carinsikih i drugih dažbina na uvoz opreme

  koje možete videti u rubrici RASPISI.

Poslednji raspisi

Raspisi 27 i 28

U rubrici RASPISI objavljena je Primena Sporazuma o statusu R S i E U o akcijama koje sprovodi evropska agencija za graničnu i obalsku stražu u Srbiji i Primena Zakona o akcizama od 05.06.2021. godine.

Opširnije

Raspis 25

U rubrici RASPISI objavljeno je O izmenama i dopunama Pravilnika o načinu podnošenja i popunjavanju deklaracija od 15.05.2021. godine.

Opširnije

Raspis 23 i 24

U rubrici RASPISI objavljena je Primena Sporazuma o slobodnoj trgovini između Velike Britanije i Republike Srbije i Rokovi za ponovni izvoz i ponovni uvoz robe za strane i domaće ATA karnete.

Opširnije

Poslednji zapisnik

 • Zapisnik UO - sednica 108

  ZAPISNIK: Sa 109. sednice Upravnog odbora Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata P.U.“ Transport i logistika”, Beograd, održane dana 19.11.2020. godine u Beogradu, sa početkom u 14,00 časova.

  Opširnije

Transport i Logistika, Copyright © 2016