Poslednje vesti

 • logo small

  Poptisan Sporazum o saradnji između Nacionalne asocijacije i Mađarskog poslovnog udruženja VJASZSZ

  Nakon usaglašavanja teksta prošlog utorka, 24.01.2023. godine u Segedinu je potpisan “Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji” između Nacionalne asocijacija i VJASZSZ - Poslovnog udruženja pružalaca carinskih, akciznih I poreskih usluga iz Budimpešte. Sporazum su potpisali u ime VJASZSZ predsednik dr. Janos Berenyi, a u ime NA predsednik Slavoljub Jevtić.

  Delegaciju NA činili su Slavoljub Jevtić i član UO Saša Radosavljević, dok su delegaciju VJASZSZ činili predesnik dr. Janos Berenyi, kao i više članova uprave VJASZS.

  Potpisivanje Sporazuma obavljeno je u prostorijama Carinske uprave županije Čongrad u Segedinu.

  Svečano činu potpisivanja sporazuma prisutvovali su izaslanici direktora Uprave carina Mađarske iz Budimpešte i županije Čongrad, kao i predstavnici lokalnih špediterskih udruženja.

  Ovim Sporazumom strane potpisnice izražavaju zajednički interes za saradnju u oblasti edukacije, poslovnog i stručnog informisanja, organizacije tribina i kongresa, predavanja, promotivnih i poslovnih sajmova i sličnih manifestacija.

  Ovim sporazumom članice naše asocijacije dobijaju priliku za pomoć u tumačenju propisa i zakona u EU, kao i za rešavanje potencijalnih problema na teritoriji Republike Mađarske.

  Slika 1

  Slika 2

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - Primena Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava od 28.01.2023. godine

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - Redovan postupak izvoza i ponovnog izvoza

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  Objavljeni su NOVI RASPISI

  U rubrici RASPISI objavljeni su novi RASPISI:

  - Ostvarivanje olakšica za nosioce AEO odobrenja,

  - Povoljniji tretman nosioca odobrenja za AEO,

  - Izmene Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima,

  - Primena Odluke o privremenoj zabrani izvoza i iznošenja prirodnog gasa do 31.01.2023. godine,

  - Primena Odluke o privremenoj zabrani izvoza EVRO DIZELA EN 590 do 31.01.2023. godine,

  - Primena Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu u 2023. godini,

  - Privremena zabrana izvoza mleka i proizvoda od mleka do 31.01.2023. godine i

  - Primena mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici sa prilozima

  koje možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPISI

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - Primena Odluke o privremenoj zabrani izvoza EVRO DIZELA EN590 do 09.12.2022. godine,

  - Primena Odluke o privremenom ograničenju izvoza peleta od drveta do 31.01.2023. godine i

  - Primena Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih drvnih sortimenata od bitne važnosti za Republiku Srbiju

  a koje možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPISI

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - Primena Odluke o privremenoj zabrani izvoza EVRO DIZELA EN590 do 31.12.2022. godine

  a koji možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPISI

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - Primena Zakona o republičkim administrativnim taksama od 20.12.2020. godine i

  - Prilaganje dozvole prilikom izvoza peleta od drveta,

  a koje možete videti u rubrici RASPISI.

Poslednji raspisi

Raspisi

U rubrici RASPISI objavljeno je Primena Odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava od 28.01.2023. godine.

Opširnije

Raspis

U rubrici RASPISI objavljeno je Redovan postupak izvoza i ponovnog izvoza.

Opširnije

Raspis

U rubrici RASPISI objavljeno je Ostvarivanje olakšica za nosioce AEO odobrenja, Povoljniji tretman nosioca odobrenja za AEO, Izmene Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima, Primena Odluke o privremenoj zabrani izvoza i iznošenja prirodnog gasa do 31.01.2023. godine, Primena Odluke o privremenoj zabrani izvoza EVRO DIZELA EN 590 do 31.01.2023. godine, Primena Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu u 2023. godini, Privremena zabrana izvoza mleka i proizvoda od mleka do 31.01.2023. godine i Primena mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici sa prilozima

.

Opširnije

Poslednji zapisnik

 • Zapisnik UO - sednica 108

  ZAPISNIK: Sa 109. sednice Upravnog odbora Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata P.U.“ Transport i logistika”, Beograd, održane dana 19.11.2020. godine u Beogradu, sa početkom u 14,00 časova.

  Opširnije

Transport i Logistika, Copyright © 2016