Poslednje vesti

 • logo small

  Objavljeni su NOVI RASPISI

  U rubrici RASPISI objavljeni su novi RASPISI:

  - Objašnjenje vezano za test vrednosti robe široke potrošnje evroazijskog porekla i

  - Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (4)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - MIŠLJENJE MINISTARSTVA PRIVREDE u vezi sa raspisom Odluka o izmenama Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (4)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - Izmene i dopune Zakona o duvanu

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • logo small

  Objavljeni su NOVI RASPISI (1-3)

  U rubrici RASPISI objavljeni su novi RASPISI:

  - Odluka o izmenama Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu,

  - Odluka o odredjivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu i

  - Odluka o načinu za smanjenja carinskih dažbina na određenu robu u 2020. godini

  koje možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (74)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - O izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPISI (73)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - Pravila INCOTERMS 2020 za korišćenje termina u trgovini

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • logo small

  NOVI ČLAN NACIONALNE ASOCIJACIJE "TRANSPORT I LOGISTIKA"

  LARGUS ŠPEDICIJA DOO NOVI ČLAN NACIONALNE ASOCIJACIJE-kontakt podaci objavljeni u rubrici ČLANSTVO.

  largus logo

Poslednji raspisi

Raspisi

U rubrici RASPISI objavljene su Objašnjenje vezano za test vrednosti robe široke potrošnje evroazijskog porekla i Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku .

Opširnije

Raspisi 005

Objavljen je novi RASPIS uprave carina: MIŠLJENJE MINISTARSTVA PRIVREDE u vezi sa raspisom Odluka o izmenama Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu

Opširnije

Raspis 004

U rubrici RASPISI objavljene su Izmene i dopune Zakona o duvanu

Opširnije

Poslednji zapisnik

 • Zapisnik UO - sednica 102

  ZAPISNIK: Sa 102. Sednice Upravnog odbora Naci onalne asocijacije špediterskih društava i agenata P.U.“ Transport i logistika”, Beograd, održane dana 26.09.2019. godine u Novom Sadu, u prostorijama kompanije “Panšped”, sa početkom u 15,30 časova.

  Opširnije

Transport i Logistika, Copyright © 2016