Poslednje vesti

 • logo small

  ON-LINE OBUKA ZA CARINSKE ZASTUPNIKE

   

  Od 13. septembra 2021. godine biće održana nova obuka za carinske zastupnike.

  Akademija NA - Dopis za On-Line obuku za carinske zastupnike možete preuzeti ovde.

  Obrazac PRIJAVE za On-Line obuke za carinske zastupnike možete preuzeti ovde.

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (42)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (41)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - Izuzeci od obaveze carinjenja robe široke potrošnje u određenim carinarnicama

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (40)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - Pravilnik o odredjivanju carinskih organa za carinjenje odredjenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (39)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - Prilaganje originala izvoda iz licence za prevoz

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (36, 37 i 38)

  U rubrici RASPISI objavljeni su novi RASPISI:

  - Opšti uslovi za oslobođenje od polaganja obezbeđenja za privremeni smeštaj robe,

  - Pojedinosti uslova za oslobođenje od polaganja obezbeđenja u postupku skladištenja i

  - Izmene Pravilnika o carinskim obeležjima

  koje možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  NOVI ČLANOVI NACIONALNE ASOCIJACIJE "TRANSPORT I LOGISTIKA"

   

  NACIONALNA ASOCIJACIJA je bogatija za sledećeg člana:

  KS SPEDITION&LOGISTIC doo Beograd.

  Kontakt podaci objavljeni u rubrici ČLANSTVO.

Poslednji raspisi

Raspis 42

U rubrici RASPISI objavljeno je Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku.

Opširnije

Raspis 41

U rubrici RASPISI objavljena je Izuzeci od obaveze carinjenja robe široke potrošnje u određenim carinarnicama .

Opširnije

Raspis 40

U rubrici RASPISI objavljen je raspis o Pravilnik o odredjivanju carinskih organa za carinjenje odredjenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka.

Opširnije

Poslednji zapisnik

 • Zapisnik UO - sednica 108

  ZAPISNIK: Sa 109. sednice Upravnog odbora Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata P.U.“ Transport i logistika”, Beograd, održane dana 19.11.2020. godine u Beogradu, sa početkom u 14,00 časova.

  Opširnije

Transport i Logistika, Copyright © 2016