Poslednje vesti

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (77)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - Sprovođenje pojednostavljenog carinskog postupka pri izvozu robe koji možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • logo small

  Objavljeni su NOVI RASPISI (74, 75 i 76)

  U rubrici RASPISI objavljeni su novi RASPISI:

  - Podnošenje sertifikata EUR 1 sa digitalnim potpisom za vreme trajanja krize izazvane virusom COVID-19,

  - Polaganje obezbeđenja u tranzitnom postupku uključujući i priloge uz objašnjenja i

  - Prioritetni prelazak teretnih vozila sa voćem povrćem i mesom

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (73)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife od 02.07.2020. godine koji možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • U subotu 27.06.2020. završen je još jedan program obuke za carinske zastupnike, koji je održan u organizaciji Akademija NA u Beogradu.

  Svim polaznicima koji su izašli na ispit i uspešno položili čestitamo i želimo puno uspeha u daljem radu!

  Obuka 27.06.2020.

 • logo small

  Objavljeni su NOVI RASPISI (70, 71 i 72)

  U rubrici RASPISI objavljeni su novi RASPISI:

  - Sprovodjenje pojednostavljenog postupka sa ekspresnim pošiljkama,

  - Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine od 27.06.2020. godine i

  - Usklađeni dinarski iznosi akciza od 01.07.2020. godine

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (69)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - Postupanje po zahtevu deklaranta za izmenu deklaracije i zakonski osnov za donosenje rešenja o formiranju komisija koji možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (68)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - Prioritetet u sprovođenju izvoznog carinjenja svežeg voća i povrća koji možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

Poslednji raspisi

Raspis 077

U rubrici RASPISI objavljeno je Sprovođenje pojednostavljenog carinskog postupka pri izvozu robe.

Opširnije

Raspisi 074, 075, 076

U rubrici RASPISI objavljeno je Podnošenje sertifikata EUR 1 sa digitalnim potpisom za vreme trajanja krize izazvane virusom COVID-19, Polaganje obezbeđenja u tranzitnom postupku i Prioritetni prelazak teretnih vozila sa voćem povrćem i mesom.

Opširnije

Raspis 073

U rubrici RASPISI objavljeno je Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife od 02.07.2020. godine.

Opširnije

Poslednji zapisnik

 • Zapisnik UO - sednica 106

  ZAPISNIK: Sa 106. sednice Upravnog odbora Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata P.U.“ Transport i logistika”, Beograd, održane dana 27.05.2020. godine u Beogradu, sa početkom u 14,30 časova.

  Opširnije

Transport i Logistika, Copyright © 2016