Latest news

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (45)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - Odluka o smanjenju, odnosno izuzimanju od plaćanja carinskih dažbina na određenu robu u 2021. godini

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (44)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - Utvrđivanje carinske vrednosti kod prodaje u skladištu

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (43)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - Izmene Konvencije o zajednickom tranzitnom postupku i Konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  ON-LINE OBUKA ZA CARINSKE ZASTUPNIKE

   

  Od 13. septembra 2021. godine biće održana nova obuka za carinske zastupnike.

  Akademija NA - Dopis za On-Line obuku za carinske zastupnike možete preuzeti ovde.

  Obrazac PRIJAVE za On-Line obuke za carinske zastupnike možete preuzeti ovde.

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (42)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (41)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - Izuzeci od obaveze carinjenja robe široke potrošnje u određenim carinarnicama

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

 • logo small

  Objavljen je NOVI RASPIS (40)

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS:

  - Pravilnik o odredjivanju carinskih organa za carinjenje odredjenih vrsta robe ili sprovođenja određenih postupaka

  koji možete videti u rubrici RASPISI.

Latest circulars

Raspis 45

U rubrici RASPISI objavljeno je Odluka o smanjenju, odnosno izuzimanju od plaćanja carinskih dažbina na određenu robu u 2021. godini.

Opširnije

Raspis 44

U rubrici RASPISI objavljena je Utvrđivanje carinske vrednosti kod prodaje u skladištu.

Opširnije

Raspis 43

U rubrici RASPISI objavljen je raspis o Izmene Konvencije o zajednickom tranzitnom postupku i Konvencije o pojednostavljenju formalnosti u trgovini robom.

Opširnije

Management Board

 • Zapisnik UO - sednica 108

  ZAPISNIK: Sa 109. sednice Upravnog odbora Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata P.U.“ Transport i logistika”, Beograd, održane dana 19.11.2020. godine u Beogradu, sa početkom u 14,00 časova.

  Opširnije

Transport i Logistika, Copyright © 2016