Latest news

 • logo small

  Objavljen NOVI RASPIS

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS u vezi sa Prilaganjem starih obrazaca Deklaracije o carinskoj vrednosti - koji možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • logo small

  NOVI ČLAN NACIONALNE ASOCIJACIJE "TRANSPORT I LOGISTIKA"

  Kompanija QUALITY SMART LOGISTICS DOO NOVI SAD novi član NA – kontakt podaci objavljeni su u rubrici ČLANSTVO.  

  QUALITY SMART LOGISTICS Logo

 • logo small

  Objavljeni NOVI RASPISI

  U rubrici RASPISI objavljena su novi RASPISI i dokumenti u vezi sa Naplatom naknade za unapređenje energetske efikasnosti, Tabelom akciznih šifara i Spiskom EX pozicija - koje možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • logo small

  Objavljeni NOVI RASPISI

  U rubrici RASPISI objavljena su tri nova RASPISA u vezi sa Pečatima carinskih administracija Danske i Portugala za overu sertifikata o poreklu, Popunjavanjem JCI u slučajevima kada su u fakturi iskazani popusti i Šifre u vezi sa carinskom vrednošću propisane Pravilnikom o popunjavanju carinskih isprava - koje možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • logo small

  Objavljeni NOVI RASPISI

  U rubrici RASPISI objavljeni su novi RASPISI u vezi sa Pojednostavljeni postupak pri IZVOZU za carinske zastupnike i Pojednostavljeni postupak pri UVOZU za carinske zastupnike- koje možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • logo small

  Objavljen NOVI RASPIS

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS u vezi sa Pojačanom kontrolom putnika i prevoznih sredstava radi sprečavanja afričke kuge svinja - koji možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

 • logo small

  Objavljen NOVI RASPIS

  U rubrici RASPISI objavljen je novi RASPIS u vezi sa Objašnjenjem za dodelu statusa ovlašćenog privrednog subjekta - koji možete videti u rubrici RASPISI.

  Raspisi

Latest circulars

Raspis 047

Objavljen novi RASPIS uprave carina: Prilaganje starih obrazaca Deklaracije o carinskoj vrednosti

Opširnije

Raspis, tabela akciznih šifara i spisak EX pozicija

Objavljen je novi raspis Naplata naknade za unapređenje energetske efikasnosti, kao i Tabela akciznih šifara i Spisak EX pozicija

Opširnije

Raspisi 040, 041 i 042

Objavljeni su novi RASPISI u vezi sa Pečatima carinskih administracija Danske i Portugala za overu sertifikata o poreklu, Popunjavanjem JCI u slučajevima kada su u fakturi iskazani popusti i Šifre u vezi sa carinskom vrednošću propisane Pravilnikom o popunjavanju carinskih isprava

Opširnije

Management Board

 • Zapisnik UO - sednica 97

  ZAPISNIK: Sa 97.sednice Upravnog odbora Nacionalne asocijacije špediterskih društava i agenata P.U. “ Transport i logistika”, Beograd, održane dana 07.02.2019. godine u Beogradu, Belička 13, sa početkom u 15,30 časova.

  Opširnije

Transport i Logistika, Copyright © 2016